Välkommen till Skånes Luftvårdsförbund - Förbundsstämma den 25 april, 2019

Program

  • 09.00 Kaffe samt registrering

  • 09.30 Föredrag

Inledning (Jan-Erik Johansson)

Färjerederiet Forsea: Förändringen på färjelinjen Helsingborg-Helsingör då de stora färjorna gick över från fosila bränslen till batteridrift. Vad betyder detta ur luftkvalitetssynpunkt i Helsingborgsområdet?

 På väg mot friskare luft i Skåne

  • 11.00 Bensträckare

  • 11.15  Årsstämma

  • 12.30 Lunch

Handlingar till årsstämma kan laddas ner nedan:

Kallelse till Skånes Luftvårdsförbunds årsstämma 2019

Dagordning Förbundsstämma den 25 april 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Årsberättelse (Ekonomisk berättelse, resultat och  balans)

Revisionsberättelse

Arbetsplan 2020

Förslag på budget 2020

Program för samordnad kontroll 2018-2019

Protokoll

Årstämma 2018

Årstämma 2017

Årstämma 2015

Årstämma 2014

Årstämma 2013

Årstämma 2012

Årstämma 2011

Årstämma 2010

Årstämma 2009

Årstämma 2008

Årstämma 2007

Årstämma 2006

Årstämma 2005

Årstämma 2004